Betooni- ja ehitustööd

Betoonitööd

Betoonpõrandate valamine ja lihvimine, pinnakõvendite paigaldus, plaatvundamentide valamine ja lihvimine, vahelagede valamine, ettevalmistustööd.

Üldehitustööd

Fassaadide krohvimine, värvimine, puitfassaadide paigaldus, kipsitööd, seinte, lagede ja põrandate ehitus.